Aktualności

Zmiany

09/06/2020

Zmiany:
– Zmniejszono średnią wagę Leszcza aralsko-kaspijskiego.
– Zmniejszono preferencje brań Krąpia do zestawów gruntowych.

Wasz zespół RF4

Kategorie