Rekordy

Zwycięzcy z zeszłego tygodnia

GraczRekordyPunktyNagrody
1
277 _muyugeda
210 50010000 srebrne monety
2
B-
28 1005000 srebrne monety
3
L_Jong
48 0343000 srebrne monety
4
diabol055
17 0002000 srebrne monety
5
Shicky
26 9151500 srebrne monety
6
wlb289273028
26 5951000 srebrne monety
7
СтарыйРыбак
26 030700 srebrne monety
8
Baton_PL
16 000500 srebrne monety
9
ГБО
25 600350 srebrne monety
10
BgKaren
15 400200 srebrne monety