Zasady użytkowania forum

Zasady użytkowania forum w grze „Russian Fishing 4” – RF4PL

§1. Postanowienia ogólne i definicje

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z forum gry „Russian Fishing 4”, w szczególności prawa i obowiązki Administratorów, Moderatorów, pracowników zespołu RF4 oraz użytkowników gry.
1.2. Korzystanie z forum gry w sposób czynny lub biernych oznacza akceptację regulaminu oraz warunków użytkowania i licencji.
1.3. Gra, forum jak i media społecznościowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Administratorzy – Osoby posiadające największe uprawnienia, ustanawiające prawa i obowiązki użytkowników oraz sprawujące kontrolę nad prawidłowym działaniem systemu.
1.5. Moderatorzy – Osoby odpowiedzialne za utrzymywanie porządku oraz wykonywanie obowiązków należących do ich kompetencji.
1.6. Użytkownicy – Osoby posiadające prawo do korzystania z gry, forum oraz mediów społecznościowych.
1.7. Ostrzeżenie – pisemna kara za lekkie naruszenie regulaminu nakładana przez Administratora lub Moderatora.
1.8. Ban – Stała lub czasowa blokad dostępu do gry, forum lub mediów społecznościowych nakładana na konto danego użytkownika przez Administratora lub Moderatora.
1.9. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie treści i danych: gry, forum lub mediów społecznościowych lub jego składników bez pisemnej zgody Administratora – jest bezwarunkowo zabronione.

§2. Cel forum oraz odpowiedzialność za treści

2.1. FishSoft LLC, 10600 W Alameda Ave, Unit 301, Lakewood, CO 80226 USA , prowadzi forum dyskusyjne dla zarejestrowanych użytkowników naszej witryny internetowej oraz gry „Russian Fishing 4”, pod adresem: https://rf4.pl/forum/, w polskiej wersji językowej.
2.2. Forum ma służyć użytkownikom w celu umożliwienia wzajemnej interakcji, dyskusji dotyczących gry, zapewnienia wsparcia dotyczącego rozgrywki oraz wsparcia technicznego.
2.3. W przypadku wpisów na forum odpowiedzialność spoczywa, tylko i wyłącznie na danym użytkowniku, który zamieścił swój wpis.
2.3.1. Wpisy danego użytkownika nie podlegają w żaden sposób odpowiedzialności usługodawcy i nie odzwierciedlają opinii usługodawcy na dane tematy.
2.3.2. Administracja stara się usuwać możliwie jak najszybciej wpisy danego użytkownika, które naruszają zasady użytkowania forum.
2.3.3. Usuwanie wpisów naruszających zasady użytkowania forum, nie może być zagwarantowane przez całą dobę.

§3. Zasady dotyczące korzystania z forum gry

3.1. Zachowanie:
• Użytkownicy muszą stosować się do standardowej etykiety.
• Zachowuj się z szacunkiem wobec innych użytkowników oraz członków zespołu RF4.
• Również kontrowersyjne dyskusje wymagają obchodzenia się ze sobą z szacunkiem.
• Humor i ironię należy stosować tak, aby dana osoba również to zrozumiała i nie czuła się obrażona.

3.2. Niedozwolone zachowanie:
3.2.1. Lekkie naruszenia regulaminu:
• Wulgarne słownictwo (niezależnie od tego w jakim języku).
• Obraźliwe wypowiedzi wobec innych użytkowników lub członków zespołu RF4.
• Wypowiedzi rasistowskie, pornograficzne, propagujące przemoc, zagrażające młodzieży, nakłaniające do popełnienia przestępstwa lub inne nielegalne według prawa europejskiego.
• Wpisywanie trzech lub więcej następujących po sobie, takich samych lub podobnych liter, słów, czy wiadomości.
• Wpisywanie zdań lub całych słów wielkimi literami (aktywny klawisz „Caps Lock” lub „Shift”).
• Stosowanie niezrozumiałych znaków.
• Spamowanie.
• Publiczna dyskusja o nieumiejętności Administratora, Moderatora lub innego członka zespołu RF4.
• Działania mogące zakłócić funkcjonowanie serwera, systemu, komunikacji lub całej gry.
• Zamieszczanie fałszywych informacji lub sprzeczne z prawem przekazywanie innych informacji, łącznie z przekazywaniem danych osobowych w odniesieniu do Administratorów, Moderatorów, członków zespołu RF4 lub innych użytkowników.
• Dyskusja o metodach cheatowania, stosowania mechanik manipulujących rozgrywką oraz oszukiwanie w grze.
• Umieszczanie wszelkich grafik, filmów, memów i gifów mogących obrazić innych użytkowników.
• Umieszczanie wszelkich reklam, łącznie z linkami, bez pisemnej zgody Administratora.
• Notoryczne pisanie wiadomości do Administratorów, Moderatorów, członków zespołu RF4 lub innych użytkowników.

3.2.2. Ciężkie naruszenia regulaminu:

• Groźby, próby szantażu lub innego rodzaju ataki w kierunku Administratorów, Moderatorów, członków zespołu „Russian Fishing 4” lub innych użytkowników.
• Korzystanie z metod cheatowania, bugowania lub innych programów trzecich manipulujących rozgrywką.
• Nieprzestrzeganie warunków użytkowania i licencji, podczas korzystania z gry, forum lub innych mediów społecznościowych.
• Używanie nazw użytkowników związanych z narkotykami, faszyzmem, rasizmem, socjalizmem narodowym oraz nieetycznych, mających odniesienie pornograficzne lub propagujące przemoc, czy zawierające wulgarne i obsceniczne wyrażenia.
• Używanie nazw użytkowników, które odpowiadają nazwie członków zespołu „Russian Fishing 4”.
• Używanie logo „Russian Fishing 4”, zarejestrowanego w komisji Unii Europejskiej pod numerem zgłoszenia (017174137), bez zgody właściciela prawa.
• Tworzenia nazw użytkownika zawierających linki do treści reklamowych.
• Wykorzystywanie zdjęć profilowych, przedstawiających przemoc, okrucieństwo, treści erotyczne lub pornograficzne oraz takie, które zawierają obsceniczne lub wulgarne wyrażenia.
• Wypowiedzi, zapytania, oferty o sprzedaży oraz kupnie przedmiotów z gry za walutę w grze, prawdziwe pieniądze, tzn. Euro (€) lub inną walutę.
• Zamieszczanie ogłoszeń i próba sprzedaży lub przekazania profilu konta w grze.
• Wykorzystywanie błędów i luk w grze, w celu osiągnięcia osobistej korzyści lub uproszczenia rozgrywki.
• Oszustwo lub zwodzenia Administratora, Moderatora lub innych członków zespołu RF4, a także użytkowników, aby zdobyć przedmioty lub w innych sposób manipulować grą.
• Tworzenie fałszywych lub kilku kont użytkownika.
• Podszywanie się pod Administratora, Moderatora, czy innego członka zespołu „Russian Fishing 4”.
• Niewykonywanie poleceń Administratorów, Moderatorów lub innych członków zespołu „Russian Fishing 4”.

§4. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu

4.1. Kary za lekkie naruszenia regulaminu:
4.1.1. Administrator lub Moderator może nałożyć karę na danego użytkownika według własnego uznania i zależnie od powagi naruszenia może być to:
• Usunięcie wpisów danego użytkownika.
• Nadanie ostrzeżenia danemu użytkownikowi.
• Blodka dostępu do forum gry wobec naruszającego zasady danego użytkownika na okres od 1 do 365 dni.
• W przypadku niedozwolonych wypowiedzi na forum wobec Administratorów, Moderatorów, członków zespołu RF4 lub innych użytkowników, ograniczona lub nieograniczona premoderacja zawartości lub zablokowanie dodawania nowych treści, czy też całkowita blokad dostępu danego użytkownika do forum.

4.2. Kary za ciężkie naruszenia regulaminu:
4.2.1. Administrator lub Moderator może nałożyć karę na danego użytkownika według własnego uznania i zależnie od powagi naruszenia może być to:
• Restrykcje zgodnie z punktem 4.1.1.
• Blokad konta danego użytkownika na okres od 5 dni do całkowitej blokady.
• Wypowiedzenie warunków użytkowania i licencji, skutkujące usunięciem konta danego użytkownika.

§5. Postanowienia uzupełniające

5.1. Kary w grze mogą prowadzić do wykluczenia z forum.
5.2. Jest to forum polskojęzyczne, pożądane jest zamieszczanie wpisów w języku polskim.
5.3. Zanonimizowane używanie forum, a więc podanie wymyślonego pseudonimu jest dozwolone.
5.3.1. Jeżeli dany użytkownik poda swoje imię, nazwisko lub adres e-mail, jest to publicznie widoczne.
5.3.2. Wyszukiwarki lub handlowcy adresów mogą zarejestrować owe dane w celach marketingowych.
5.4. Użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z forum.
5.4.1. Dotyczy w szczególności użytkowników, którzy już raz zostali zablokowani lub korzystają z innej platformy niż samodzielna wersja klienta „Russian Fishing 4”.
5.4.2. Zablokowany użytkownik może wystąpić z prośbą do administracji o odblokowanie dostępu do forum, jeżeli w wiarygodny sposób wyrazi skruchę, administracja rozważy jego prośbę.
5.5. Oprócz niniejszego regulamin, obowiązują tutaj również nasze „Zasady zachowania w grze”.

§6. Wielokrotne naruszanie regulaminu

6.1. W przypadku wielokrotnego naruszania niniejszego regulaminu, kary mogą zostać zaostrzone, prowadząc aż do trwałej blokady konta danego użytkownika.
6.2. Jeżeli zostanie naruszonych kilka zasad niniejszego regulaminu, kary mogą zostać zsumowane (Okres blokady lub dłuższy czas nałożonej pre moderacji zawartości).

§7. Zażalenia wobec nałożonych kar

7.1. Jeżeli Twoim zdaniem nałożona na Ciebie kara została dokonana niesłusznie, możesz złożyć zażalenie za pośrednictwem e-mail pod adresem: admin@rf4.pl
7.2. W zażaleniu należy zawrzeć następujące informacje:
• Nazwę użytkownika i numer konta.
• Datę i godzinę, kiedy została nałożona kara.
• Adres e-mail lub inną możliwość komunikacji.
• Temat – „Zażalenie dotyczące konta”.

§8. Skargi wobec innych użytkowników

8.1. Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia niewłaściwego zachowania innych użytkowników w ramach skargi.
8.1.1. Skarga może zostać złożona poprzez uruchomienie przycisku „Zgłoś” w oknie wpisu danego użytkownika.
8.2. Administratorzy i Moderatorzy zajmą się skargą najszybciej jak to tylko możliwe.
8.2.1. Jeżeli dany gracz naruszyłby zasady zachowania, zdecydują o odpowiednich środkach karnych i ewentualnie je wprowadzą.
8.2.2. Składający skargę gracz nie ma żadnego prawa do określonego postępowania wobec gracza naruszającego zasady. Prawo do kwestionowania bądź odwołania od decyzji posiada wyłącznie osoba, której dotyczą wyżej wymienione restrykcje. Wszelkie próby publicznej dyskusji na tematy wyżej wymienione, będą skutkowały karą według uznania Administratora lub Moderatora.
8.3. Skargi są dopuszczalne, tylko w przypadku naruszeń innych użytkowników w odniesieniu do niniejszych zasad zachowania.
8.3.1. W przypadku wielokrotnego składania skarg, które nie mają uzasadnienia, mogą zostać nałożone kary na użytkownika składającego skargi zgodnie z punktem 4.1.1.

§9. Zachowanie użytkowników forum na innych mediach społecznościowych

9.1. Niedozwolone dla użytkowników jest następujące zachowanie w innych mediach społecznościowych:
• Zamieszczanie i rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń o faktach w odniesieniu do gry lub Administratorów, Moderatorów, czy innych członków zespołu „Russian Fishing 4”.
• Wyrażanie nikczemnej krytyki (np. wulgarne wypowiedzi) w odniesieniu do gry lub Administratorów, Moderatorów, czy innych członków zespołu „Russian Fishing 4”.
• Podszywanie się pod Administratora, Moderatora, czy innego członka zespołu „Russian Fishing 4”.
9.2. W przypadku naruszeń zobowiązań z tytułu punktu 9.1. zależnie od rodzaju, powagi, trwania i częstotliwości naruszenia mogą zostać nałożone odpowiednie restrykcje, zgodnie z punktami 4.1.1 i 4.2.1. Inne kroki prawne pozostają zastrzeżone.

§10. Postanowienia końcowe

10.1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
10.2. Wszelkie nieuregulowane przypadki nieujęte w regulaminie oraz warunkach użytkowania i licencji, administracja rozpatruje indywidualnie.
10.3. W sprawach uwag, sugestii dotyczących funkcjonowania gry, forum lub mediów społecznościowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: support@rf4.pl
10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie głównej: https://rf4.pl/rulesforum/.