Warunki użytkowania i licencji (w tym warunki odstąpienia od umowy)

Warunki użytkowania i licencji dotyczące użytkowania gry online „Russian Fishing 4” (oraz pouczenie o odstąpieniu i wskazówki o ochronie danych)
Stan na czerwiec 2018 r.

§ 1 Zakres stosowania OWH
1.1. My, Diener Handelsagentur UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG [z ograniczeniem odpowiedzialności] Domnauer Straße 40A , 12105 Berlin, prowadzimy stronę internetową www.rf4.pl oraz polskojęzyczne Forum „Russian Fishing” i jako licencjobiorca właściciela praw udostępniamy pod domeną Top-Level-Domain www.rf4.pl polskojęzyczną wersję gry komputerowej „Russian Fishing 4” (dalej „gra”).
1.2. Korzystanie z gry łącznie ze wszystkimi usługami i świadczeniami udostępnionymi w grze odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszych warunków użytkowania i licencji („OWH”). Własne Ogólne Warunki Handlowe użytkownika jednoznacznie nie obowiązują.
1.3. W ramach rejestracji jako gracz na naszej stronie internetowej zostaniesz poinformowany o OWH, które możesz wyświetlić. Gdy zaakceptujesz OWH poprzez postawienie haczyka i klikniesz na przycisk „Zarejestruj”, zawieramy z Tobą umowę licencyjną do korzystania z gry na warunkach podanych w niniejszych OWH. Dodatkowo do tych OWH obowiązują zasady zachowania w grze do znalezienia na tej stronie https://rf4.pl/rules/. Do używania forum obowiązują oddzielne zasady użytkowania forum: https://rf4.pl/rulesforum/ Dodatkowo obowiązuje podręcznik użytkownika gry w jej aktualnej wersji. Nasze informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w niniejszych OWH w punkcie 13.
§ 2 Zawarcie umowy
2.1. Jako użytkownik możesz zawrzeć z nami umowę o użytkowaniu gry („porozumienie licencyjne”). Roszczenie o zawarcie takiej umowy licencyjnej, a także o korzystanie z gry nie istnieje. Zawarte porozumienie licencyjne może być wypowiedziane przez nas i przez Ciebie zgodnie z niniejszymi warunkami bez podania powodów, przyczyn.
2.2. Możesz zawrzeć darmowe porozumienie licencyjne przez to, że zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej i zaakceptujesz nasze OWH, zasady zachowania w grze oraz zasady forum. Po kliknięciu na przycisk „zarejestruj” zostanie przesłany Ci link rejestracyjny za pośrednictwem e-maila. Porozumienie licencyjne o korzystaniu z gry dochodzi w ten sposób do skutku, że poprzez przesłany link rejestracyjny odblokowujesz swoje konto. Dalsze szczegóły o procesie rejestracji znajdziesz w § 3.
2.3. Zasadniczo nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z gry w ramach umowy licencyjnej. Ponosisz koszty za ustanowienie i utrzymanie połączenia internetowego przez Twojego dostawcę Internetu oraz za zakup wymaganego sprzętu i oprogramowania (komputer, system operacyjny, przeglądarka internetowa).
2.4. Poza opisanym w punkcie 2.2 bezpłatnym porozumieniem licencyjnym oferujemy jednak również usługi płatne („usługi Premium”). Masz wybór, czy skorzystasz z tych płatnych usług, czy nie. Zanim będziesz mógł skorzystać z płatnej usługi, zostaniesz dokładnie poinformowany o obowiązku zapłaty. Ponadto skorzystanie z takich usług musisz jednoznacznie potwierdzić. Dalsze szczegóły i informacje na temat usług Premium, w szczególności o zawarciu umowy i o przypadających kosztach oraz prawie do odstąpienia, są uregulowane w § 6 pod „Usługi Premium”.
2.5. Porozumienie licencyjne zostaje zawarte z nami (patrz wyżej 1.1) jako partnerami umowy. Dalsze informacje o nas, w szczególności nasze dane kontaktowe, e-mail, numer w rejestrze handlowym i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji są podane w „stopce redakcyjnej“ na naszej stronie internetowej.
§ 3 Rejestracja i konto
3.1. W celu uczestnictwa w naszej grze musisz najpierw się zarejestrować na naszej stronie i założyć własne konto.
3.2. Nazwa użytkownika
W ramach rejestracji wybierasz nazwę gracza jako pseudonim („nazwa użytkownika”). Prawo do przydzielenia konkretnej nazwy użytkownika nie istnieje. Z technicznych, etycznych lub prawnych powodów możemy wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika zmienić lub usunąć bez potrzeby zgody z Twojej strony.
3.3. Konto
3.3.1. W momencie zawarcia porozumienia licencyjnego otrzymujesz jako użytkownik konto użytkownika („konto”). Na tym koncie możesz zobaczyć i zmieniać swoje dane oraz zarządzać grą. Konto zostaje utworzone przez nas na stronie internetowej gry.
3.3.2. Bez naszej jednoznacznej zgody konto nie może być przenoszone na osobę trzecią. Korzystanie z konta innego użytkownika jest zabronione.
3.3.3. Nazwę użytkownika oraz hasło do Twojego konta (razem „dane dostępowe”) musisz trzymać w tajemnicy i nie można ich udostępniać osobom trzecim. Jeżeli wiesz lub przypuszczasz, że osoba trzecia poznała Twoje dane dostępowe, jesteś zobowiązany powiadomić nas o tym bezzwłocznie i zmienić swoje dane dostępowe. W takim przypadku możemy tymczasowo zablokować dostęp, aż zniknie podejrzenie nieprawidłowego wykorzystania danych dostępowych.
3.3.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki niewłaściwego wykorzystania jego danych dostępowych przez osoby trzecie, które uzyskały je w wyniku jego winy.
3.3.5. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osoby trzecie poznały dane dostępowe, jesteśmy również sami uprawnieni, ale nie zobowiązani bez wcześniejszej zapowiedzi zmienić dane dostępowe bądź zablokować konto. Poinformujemy Cię o tym bezzwłocznie i prześlemy Ci na żądanie nowe dane dostępowe w odpowiednim terminie. Inne prawa z Twojej strony wskutek tymczasowego zablokowania Twojego konta lub zmiany Twoich danych dostępowych nie istnieją.
3.3.6. Jeżeli Twoje konto nie będzie używane przez okres 12 miesięcy, może być przez nas usunięte. Porozumienie licencyjne kończy się w ten sposób automatycznie.
§ 4 Techniczne warunki korzystania/wsparcia
4.1. Do korzystania z gry („urządzenie końcowe”) musi być zainstalowane oprogramowanie gry lokalnie na Twoim komputerze. Wymagane są: przeglądarka internetowa, połączenie z Internetem, system operacyjny, ewentualne wtyczki, np. Java lub Flash i ewentualnie inne programy wymagane do korzystania z gry. Ponosisz koszty tego oprogramowania i jego zastosowania oraz koszty powstające ze względu na połączenie internetowe.
4.2. Na naszej stronie internetowej podajemy, jakie warunki techniczne musi spełniać Twoje urządzenie końcowe i połączenie internetowe, abyś mógł grać w grę. Upewnij się przed rejestracją, że owe warunki są spełnione. Nie oferujemy tutaj żadnego wsparcia.
4.3. Techniczne wsparcie do gry znajdziesz pod adresem support@rf4.pl
§ 5 Treść naszych świadczeń
5.1. Udostępniamy grę w ramach technicznych i systemowych możliwości. Gra jest dostępna do używania dla wszystkich graczy, którzy posiadają porozumienie licencyjne i w związku z tym dysponują kontem.
5.2. Gra wraz z usługami Premium jest wedle naszego uznania ciągle poprawiana i aktualizowana, aby była atrakcyjna dla możliwie szerokiego grona użytkowników. Do uczestnictwa wszystkich użytkowników w grze jest konieczne, aby wszyscy użytkownicy korzystali z tej samej wersji gry, usługi, usługi Premium, przedmiotu lub waluty. Dlatego gra jest udostępniana tylko w każdorazowo aktualnej wersji. Prawo do możliwości korzystania ze starszej wersji lub konkretnej wersji gry nie istnieje.
5.3. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania działania gry lub jej części bez podania powodów.
§ 6 Usługi Premium i zakup przedmiotów w grze
6.1. Właściciele kont mogą zamawiać w grze płatne usługi Premium. Umowa o usługach Premium („porozumienie licencyjne Premium”) ma miejsce, jak tylko po wyborze usługi Premium klikniesz na przycisk „Zapłać teraz” lub podobny.
6.2. Usługi Premium obejmują obecnie w szczególności
• zakup wirtualnej waluty gry „złota”, aby w ten sposób kupować w grze np. pewne dobra („przedmioty”), zmienić nazwę użytkownika lub brać udział w konkursach w grze.
• zakupu członkostwa Premium na określony czas (np. 7 dni lub 30 dni), dzięki któremu poprzez dodatkowe punkty doświadczenia możesz się szybciej rozwijać w grze, wysyłać innym graczom przedmioty zakupione za zlote monety oraz tworzyć własne kanały na czacie w grze.
6.3. Pewnych przedmiotów możesz używać tylko przez określony czas. W trakcie gry możesz również stracić przedmioty, na przykład gdy zostaną one w trakcie gry zniszczone lub zużyte. Nawet jeżeli zakupisz przedmioty w grze za złoto, nie masz prawa do ich nieograniczonego czasowo użytkowania. Przedmioty zużywają się/uszkadzają i/lub mogą się zużyć tak, jak to zdarza się np. również podczas wędkowania w realnym świecie.
6.4. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany właściwości zakupionych (również za złoto) przedmiotów w ramach łatek i napraw błędów, aby utrzymać balans gry i/lub go polepszyć.
6.5. Zastrzegamy sobie prawo całkowitego wstrzymania usług Premium i przedmiotów. Zastrzegamy sobie również możliwość zaprzestania określonych, innych świadczeń, które mogą być zakupione za złoto. W przypadku takiego zaprzestania zobowiązujemy się dać Ci możliwość wykorzystania i użycia nabytych odpłatnie usług Premium lub przedmiotów przez wcześniej ogłoszony okres lub skorzystania z do tej pory oferowanych świadczeń. W przypadku zawieszenia gry masz prawo do wykorzystywania odpłatnie nabytych usług Premium, przedmiotów i walut do momenty rzeczywistego zawieszenia. Inne prawa z Twojej strony są wyłączone.
6.6. Usługi Premium są nabywane tylko przez każdorazowo oddzielne zamówienie. Trwałe lub powtarzalne zobowiązanie do nabywania usług Premium nie istnieje.

6.7 Do oferowanych cen w przypadku pewnych sposobów zapłaty mogą ewentualnie dojść koszty firm obsługujących płatność. Przed zamówieniem zostaniesz dokładnie poinformowane o takich dodatkowych kosztach. Przed zakończeniem procesu płatności możesz w każdej chwili zmienić sposób płatności. Nie mamy żadnego wpływu na opłaty bądź koszty pobierane przez firmy obsługujące płatności. Aktualnie oferujemy następujące sposoby płatności: przelew natychmiastowy Sofort, płatność kartą Visa, kartą Mastercard, PayPal, iDeal, Przelewy24, Giropay oraz kartą Paysafecard.
6.8. Jeżeli w grach symulowane są środki płatnicze, np. złoto, chodzi przy tym o usługi Premium, a nie o rzeczywiste pieniądze. Wymiana usług Premium na prawdziwe pieniądze nie jest możliwa.
6.9. Gracze, którzy zdecydują się na udział w zawodach lub konkursach przy użyciu złotych monet (złoto), są świadomi, iż mogą stracić tę opłatę wpisową na rzecz strony przeciwnej z powodu braku doświadczenia lub uboższego wyposażenia. Russian Fishing 4 nie ponosi odpowiedzialności za przegraną w tych zawodach oraz konkursach.
6.10. Zamówione usługi Premium udostępniamy zasadniczo w grze bezpośrednio po wpłynięciu płatności i upłynięciu ustawowego okresu odstąpienia. Udostępnimy usługi Premium również przed upływem okresu odstąpienia, jeżeli po zamówieniu potwierdzisz, że w związku z tym tracisz prawo do odstąpienia przed czasem (patrz w tym celu punkt 7.2.).
6.11. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni, bez względu na Twój nadal istniejący obowiązek zapłaty, do wstrzymania naszych usług i zablokowania konta.
6.12. Jesteśmy uprawnieni zmieniać w przyszłości ceny usług Premium wedle naszego uznania.
§ 7 Prawo do odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu
Jako konsumentowi przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli nabywasz od nas odpłatne usługi, np. wirtualną walutę (złoto) lub członkostwo Premium (każdorazowo „umowa”), do każdej z tych umów obowiązuje następujące prawo do odstąpienia:
7.1. Pouczenie o odstąpieniu
Prawo do odstąpienia
Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania powodów. Okres na odstąpienie wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.
Aby wykonać prawo do odstąpienia musisz poinformować nas Diener Handelsagentur UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Domnauer Straße 40 A ,12105 Berlin Managing Director: Mrs. Diener, eMail: gmbh@rf4game.de poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, e-mail) o Twojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Możesz użyć do tego załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest nakazany.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz komunikat o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.
Skutki odstąpienia
Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od Ciebie, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które powstaną w związku z tym, że wybrałeś inny sposób dostawy aniżeli oferowana przez nas, najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym dotarło do nas zawiadomienie o Twoim odstąpieniu od umowy. Do tego zwrotu użyjemy tego samego środka płatności, który był wykorzystany przy oryginalnej transakcji, chyba że uzgodniono z Tobą wyraźnie coś innego; w żadnym wypadku za ten zwrot nie naliczamy żadnych opłat.
Jeżeli żądałeś, aby usługi rozpoczęły się podczas okresu na odstąpienie, musisz zapłacić nam proporcjonalną kwotę, która będzie odpowiadać części już spełnionych świadczeń w porównaniu do całego zakresu usług przewidzianych w umowie do momentu, w którym nas poinformujesz o wykonaniu prawa do odstąpienia w odniesieniu do niniejszej umowy.
7.2. Koniec pouczenia o odstąpieniu Wskazówka: przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia
Jeżeli przedmiotem umowy jest spełnianie świadczeń, Twoje prawo do odstąpienia wygasa, jeśli spełniliśmy już usługę w całości i rozpoczęliśmy świadczenie usługi dopiero wtedy, gdy dałeś na to swoją jednoznaczną zgodę i jednocześnie potwierdziłeś swoją wiedzę o tym, że w przypadku kompletnego wypełnienia umowy tracisz swoje prawo do odstąpienia.
Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych nieznajdujących się na fizycznym nośniku danych, Twoje prawo do odstąpienia wygasa również wtedy, gdy rozpoczęliśmy już wykonywanie umowy, po tym jak jednoznacznie zgodziłeś się, że rozpoczniemy wykonywanie umowy przed upływem terminu odstąpienia i że potwierdziłeś swoją wiedzę o tym, że poprzez swoją zgodę tracisz swoje prawo do odstąpienia wraz z rozpoczęciem wykonywania umowy.
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij proszę niniejszy formularz i odeślij.)
Do
Diener Handelsagentur UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG , Domnauer Straße 40A , 12105 Berlin
e-mail: admin@rf4game.de, Faks: +49 (0) 30 49958860
Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartego przeze mnie/nas umowy o zakupie następujących towarów (*)/świadczeniu następujących usług (*)
Zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*)
Nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Podpis konsumenta (tylko w przypadku zawiadomienia na papierze)
Data
(*) Niewłaściwe skreślić
§ 8 Bezpieczeństwo
8.1. Zabronione jest stosowanie mechanizmów, oprogramowania, programów lub innych procedur, które mogłyby zakłócić pracę naszych systemów. Ponadto zabronione są czynności, które mogłyby doprowadzić do nadmiernego przeciążenia naszych systemów. Również niedopuszczalne jest używanie specjalnego oprogramowania, w szczególności do systematycznego lub automatycznego sterowania grą lub poszczególnymi funkcjami gry (boty, makra), do reprodukcji lub analizy gier.
8.2. Zabronione jest wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu gry i w przebiegu gry, które mogą przedstawiać korzyść dla użytkownika, do własnych i/lub innych celów. Odkryte błędy należy zgłosić nam bezzwłocznie.
8.3. Niedozwolone jest korzystanie z oprogramowania, które umożliwia „zgłębianie danych” lub które w inny sposób gromadzi informacje związane z grami.
8.4. Niedozwolone jest używanie przedmiotów poza grą, kupowanie lub sprzedawanie i wymienianie za prawdziwe pieniądze.
8.5. Umyślne naruszenie zakazów podanych w tym punkcie może prowadzić do zablokowania konta i wypowiedzenia porozumienia licencyjnego.
§ 9 Twoje obowiązki jako użytkownika
9.1. Zobowiązujesz się do przestrzegania regulacji w niniejszych OWH oraz zasad zachowania w grze jak również reguł forum na naszej stronie internetowej oraz do wykonywania naszych poleceń i naszych pracowników, w szczególności administratorów i moderatorów.
9.2. Zaniechasz wszystkiego, co źle wpływa na pracę i sposób funkcjonowania gry oraz na kontakt użytkowników między sobą. W szczególności nie wolno Ci
9.2.1. wybrać nazwy użytkownika, która narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa nazwy i marki) lub dobre obyczaje, religijne uczucie osób trzecich, jest rasistowska lub dyskryminująca,
9.2.2. wybrać adresu e-mail lub internetowego jako nazwy użytkownika,
9.2.3. wstawiać, publikować grożące, napastujące, obrażające lub oszczercze treści lub wstawiać linki do odpowiedniego materiału na innych stronach internetowych, niezależnie od tego, czy treści te dotyczą innych użytkowników, naszych pracowników lub innych osób czy przedsiębiorstw,
9.2.4. wstawiać dyskryminujące treści (w szczególności w odniesieniu do rasy, pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, płci, wieku lub orientacji seksualnej), polityczne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, pornograficzne, moralnie niegodziwe, nieprzyzwoite, brutalne, sławiące przemoc, seksistowskie, skrajnie lewicowe lub prawicowe treści i wykorzystywać, wstawiać i publikować treści naruszające prawa, w szczególności prawa ochrony dzieci i młodzieży lub wstawiać linki do odpowiedniego materiału na innych stronach internetowych lub reklamować takie treści, oferować lub dystrybuować,
9.2.5. naruszać obowiązujących praw lub wzywać do naruszania praw lub wstawiać linki do odpowiednich treści,
9.2.6. publikować, powielać, udostępniać publicznie lub rozpowszechniać treści, które są chronione poprzez przemysłowe prawa ochronne,
9.2.7. reklamować, oferować lub dystrybuować towary lub usługi,
9.2.8. wzywać innych użytkowników do podania danych osobowych do celów komercyjnych lub sprzecznych z prawem lub do podania danych dostępowych,
9.2.9. publikować dane osobowe i dane poufne bez uprawnień,
9.2.10. wykorzystywać usługi do celów zarobkowych,
9.2.11. publikować lub rozpowszechniać treści, które powodują szkody w sieciach, serwerach lub innych komponentach infrastruktury, które zakłócają ich pracę lub które uzyskują do nich dostęp (np. rozpowszechnianie robaków, trojanów, wirusów, Spyware, phishing haseł itd.).
9.3. W przypadku naruszeń wspomnianych obowiązków możemy według własnego uznania, zależnie od rodzaju, powagi, okresu trwania i liczby naruszeń, nakładać sankcje (np. zesłanie na łowisko karne lub tymczasowe albo trwałe wykluczenie z gry). Szczegóły są określone w naszych zasadach postępowania.
§ 10 Prawa
10.1. Gra lub oprogramowanie, na którym opiera się gra, są chronione prawami autorskimi na rzecz właściciela praw autorskich. W momencie zawarcia porozumienia licencyjnego otrzymujesz na okres niniejszej umowy zwykłe, niewyłączne, ograniczone czasowo prawo na całym świecie do ściągnięcia oprogramowania na Twoje urządzenie końcowe i do zapisania tam, aby używać go do celów prywatnego uczestnictwa w grze za pośrednictwem Twojego urządzenia końcowego. Wykraczające poza to prawa nie są przyznawane. Dlatego oprogramowanie nie może być w szczególności kopiowane lub udostępniane w Internecie lub poprzez sieć ani nie może być zapisywane na nośnikach danych. Nie może być również używane bądź wykorzystywane komercyjnie. Poza tym przetwarzanie, dekompilacja, demontowanie i inżynieria odwrotna są zabronione. Sublicencja (np. płatne lub nieodpłatne przekazanie oprogramowania osobom trzecim) nie jest dozwolone. Bezwzględnie obowiązujące prawa ustawowe pozostają nienaruszone.
10.2. Również wszystkie używane przez nas w ramach gier, forum, naszych mediów społecznościowych: teksty, zdjęcia, grafiki, wideo, linki, muzyka itd. („treści”) są chronione prawami autorskimi na korzyść właściciela prawa. Wszelkiego rodzaju powielanie, zapisywanie, publiczne udostępnianie lub inne używanie poza grą, forum, naszymi mediami społecznościowymi, wykraczające poza użytkowanie dozwolone w punkcie 1 jest zabronione.
10.3. Do przedmiotów nabytych w grze lub wirtualnych środków płatniczych użytkownik nie nabywa żadnych praw poza grą. Nie może je w szczególności sprzedać osobom trzecim.
10.4. Przyznane prawa użytkowania gry nie są ograniczone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Gra w wersji polskojęzycznej jest dostępna na całym świecie i poprzez dostęp do strony internetowej może być pobrana z dowolnego kraju.
§ 11 Gwarancja i odpowiedzialność
11.1. Staramy się, aby nasza strona internetowa i gra była możliwie dostępna 24 godziny na dobę. Miej proszę jednak na uwadze, że czasami może dojść do przerw, za które nie możemy być obarczani odpowiedzialnością. Zaliczają się tu np. okresy regularnej konserwacji gier, aktualizacje, nowe konfiguracje przedmiotów, które są możliwe tylko w trybie offline oraz momenty, w których gry nie są osiągalne ze względu na przyczyny nieleżące w naszym obszarze wpływu (np. siła wyższa, zewnętrzna manipulacja). Odpowiadamy za niedostępność gry tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
11.2. Możesz używać gry w każdorazowo najnowszej wersji. Jest Ci jednak wiadome, że gra – jak każde oprogramowanie – nie może być nigdy zupełnie wolne od błędów.
11.3. Stwierdzone przez Ciebie braki należy zgłaszać bezzwłocznie po ich odkryciu. Zalecamy udokumentowanie ich w formie tekstowej. Ponadto przed zgłoszeniem ewentualnego błędu zalecamy odwiedzić nasze strony pomocy i FAQ.
11.4. Zasadniczo wszelka nasza odpowiedzialność jest wyłączona i ma miejsce tylko stosownie do następujących regulacji.
11.5. Odpowiadamy co do odszkodowania i zwrotu bezskutecznych nakładów („odszkodowanie”) z powodu naruszenia umownych lub pozaumownych obowiązków tylko
11.5.1. w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa,
11.5.2. w przypadku umyślnego naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub poprzez niedbalstwo,
11.5.3. w przypadku umyślnego naruszenia istotnych obowiązków umownych lub poprzez niedbalstwo,
11.5.4. ze względu na objęcie gwarancji właściwości,
11.5.5. na podstawie bezwzględnej odpowiedzialności zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności produktowej oraz w zakresie zastosowania § 44a prawa telekomunikacyjnego lub
11.5.6. na podstawie innej bezwzględnej odpowiedzialności.
11.6. Odszkodowanie za naruszenie istotnych obowiązków umownych jest ograniczone do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, jeżeli nie ma działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa lub z powodu naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub objęcia gwarancji właściwości lub ze względu na bezwzględnie obowiązującą regulację ustawową.
11.7. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli, organów i ich członków, moderatorów, osób wspierających i pomagających.
11.8. Zmiana ciężaru dowodu na Twoją niekorzyść nie jest związana z powyższymi regulacjami.
11.9. Dystansujemy się jednoznacznie od treści wszelkich stron, na których znajdują się bezpośrednie lub pośrednie odniesienia (tzw. „linki”) do naszej oferty. Nie odpowiadamy w żaden sposób za te treści i strony. Za treści tych stron odpowiedzialni są sami dostawcy danych stron.
§ 12 Okres trwania umowy i wypowiedzenie
12.1. Porozumienie licencyjne oraz umowy o usługi Premium są zawierane na czas nieokreślony. Inne postanowienia mogą obowiązywać w odniesieniu do udostępnienia pewnych usług Premium.
12.2. Porozumienie licencyjne może być w każdej chwili wypowiedziane przez obie strony bez potrzeby podawania powodów.
12.3. Umowa o usługi Premium zawarta na określony czas trwania kończy się z końcem czasu trwania bez konieczności jej wypowiedzenia. Zwyczajne wypowiedzenie przed końcem czasu trwania jest wyłączone. Jeżeli umowa o usługi Premium nie jest zawierana na określony czas trwania, może być wtedy w sposób zwyczajny wypowiedziana zarówno przez nas jak i przez Ciebie z zachowaniem trzech (3) miesięcy okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Do zwyczajnego wypowiedzenia nie potrzeba podawać powodów.
12.4. Prawo obydwóch stron do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone od powyższych regulacji.
12.5. Ważny powód, który uprawnia nas do nadzwyczajnego wypowiedzenia, jest w szczególności wtedy, gdy
12.5.1. mimo upomnienia w sposób zawiniony naruszasz reguły gry, prawa lub niniejsze OWH;
12.5.2. popełnisz czyny karalne w grze, na forum lub w związku z grą lub forum.
12.6. Każde wypowiedzenie musi nastąpić w formie tekstowej (np. e-mail).
12.7. W przypadku zwykłego wypowiedzenia lub złożonego przez nas wypowiedzenia z ważnego powodu masz jako użytkownik możliwość zużyć i wykorzystać punkty Premium oraz odpłatnie nabyte przedmioty do momentu ważności wypowiedzenia, potem nie przysługują Ci żadne roszczenia o zwrot wobec nas, w szczególności z tytułu jeszcze niewykorzystanych usług Premium. Nie możesz żądać zwrotu opłat dokonanych przez Ciebie. Nie istnieją również wtedy już żadne prawa do świadczenia usług Premium.
12.8 Jeśli gracz czuje się traktowany niesprawiedliwie, może skontaktować się z Managerem UE pod adresem: handelsagentur@rf4game.de

§ 13 Pouczenie o przetwarzaniu danych
13.1. Odpowiedzialnym w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO jest Diener Handelsagentur UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Domnauer Straße 40A , 12105 Berlin, tel.: +49 30 499 58 859, faks: +49 30 499 58 860, e-mail: datenschutz@rf4game.de.
13.2. Przy Twojej rejestracji na rf4, podczas korzystania z naszego forum, podczas gry w rf4 oraz przy zamawianiu płatnych kont Premium lub innych płatnych transakcji w grze lub na naszej stronie internetowej zbieramy i przetwarzamy następujące informacje i dane:
13.2.1. Rejestracja w rf4: przy Twojej rejestracji zbieramy i przetwarzamy następujące dane podstawowe od Ciebie: dowolnie wybraną nazwę użytkownika, adres e-mail oraz dowolnie wybrane hasło. Te informacje są konieczne, aby móc utworzyć dla Ciebie konto użytkownika i przyznać Ci dostęp do niego. Konto użytkownika jest warunkiem do gry w rf4 oraz do dokonywania wpisów na forum (od razu do tych rzeczy). Przyznajemy Twojemu kontu numer konta. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Adres e-mail używamy do naszego newslettera, ale tylko wtedy, gdy dasz nam na to wyraźną zgodę i wtedy na podstawie tej zgody oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.
13.2.2. Czynności na forum: Gdy jesteś aktywny na forum, np. gdy dokonujesz wpisów, zapisujemy te wpisy i ewentualnie publikujemy na forum. Odbywa się ty tylko dlatego, aby umożliwić Ci uczestnictwo na forum, a więc w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Oprócz tego do każdej aktywności na forum przetwarzamy pewne dane połączenia, np. Twój adres IP, poza tym ewentualnie dane o upomnieniach i sankcjach, np. ich powód i dane dotyczące skarg na innych graczy od Ciebie lub od innych graczy na Ciebie. Służy to zwalczaniu nadużyć i spamu, a więc naszym uzasadnionym interesom i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. O skargach na Ciebie poinformujemy Cię każdorazowo oddzielnie na Twoim koncie.
13.2.3. Przetwarzanie danych w grze: Zbieramy i przetwarzamy poza tym te dane i informacje, które pojawiają się, podczas gdy grasz w rf4. Są to informacje o czasie trwania sesji gry i łącznym czasie gry, przedmiotach przypisanych do Twojego konta wraz z ich stanem i naprawami, akcjach dokonanych w grze (odwiedzone łowiska, złowione ryby, ryby, które uciekły, transakcje z rybami, transakcje w związku z przedmiotami, użyte przedmioty, zużyte przedmioty), poza tym Twoje interakcje z innymi graczami, np. z czatów. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, przetwarzamy Twój udział w zawodach oraz Twój wynik i ewentualnie Twoją wygraną. Dane te przetwarzamy, aby udostępnić Ci grę i Twoje konto gracza. Celem jest więc wykonanie umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Owe dane gry konieczne do spełnienia umowy przetwarzamy zgodnie z art. 44 nn. RODO za granicą, mianowicie na serwerach licencjodawcy gry, rosyjskiej „Russian Fishing SPB”. Inne dane nie są przekazywane. Do przetwarzania danych prosimy każdorazowo oddzielnie o Twoją zgodę według art. 49 ust. 1 lit. a) RODO, gdy i jak tylko zaczynasz grać w grę. Poza tym w celu zwalczania nadużyć i spamu przetwarzamy adres IP, z którego grasz, ponadto przetwarzamy informacje o użyciu botów i innych oprogramowań służących do oszukiwania, których użyjesz na swoim koncie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów i dlatego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
13.2.4. Konto Premium lub usługi Premium (np. zakup „złota”): Gdy rezerwujesz konto Premium, zbieramy i przetwarzamy usługodawcę płatności wybranego przez Ciebie do zapłaty i informacje, które on do nas przekaże, poza tym czas zakupu i czas trwania konta Premium bądź liczbę i właściwości wybranej usługi Premium. Wszystkie te dane przetwarzamy wyłącznie w tym celu, aby udostępnić Ci konto Premium bądź usługę Premium, a więc do spełnienia umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Poza tym w celu zwalczania nadużyć przetwarzamy adres IP, z którego dokonana została transakcja. Odbywa się to w celu obrony naszych uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
13.3. Dane, które przetwarzamy w celu spełnienia umowy, zapisujemy, dopóki Twoje konto u nas istnieje i mogą jeszcze istnieć wzajemne roszczenia z tego tytułu, jeżeli ochrona naszych uzasadnionych interesów lub zobowiązania prawne wymagają dalszego przetwarzania lub dałeś nam na to swoją zgodę. Te dane, które przetwarzamy w celu obrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f), przechowujemy, dopóki te interesy istnieją i nie ma żadnych przeciwnych, ważniejszych interesów po Twojej stronie. Regularnie usuwamy
• dane dotyczące wykonania umowy i wszystkie dane o płatnych transakcjach po upływie 3 lat po zakończeniu roku, w którym wypowiedziałeś swoje członkostwo;
• dane, które przetwarzamy w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (z wyjątkiem danych o płatnych transakcjach) 3 miesiące po ich zebraniu;
• dane o rachunkach 10 lat po upływie roku, w którym rachunek został sporządzony;
• dane, które wykorzystujemy na podstawie Twojej zgody, bezzwłocznie po tym, jak cofniesz swoją zgodę.
13.4. Przekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim w innych niż podanych celach ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub udzieliłeś nam do tego jednoznacznej zgody.
13.5. Masz prawo:
• zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w każdej chwili cofnąć udzieloną wobec nas zgodę. Konsekwencją jest to, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które było oparte na tej zgodzie;
• zgodnie z art. 15 RODO żądać informacji o Twoich przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz żądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, wobec których Twoje dane były lub są ujawniane, planowanym czasie przechowywania, istnieniu prawa do poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania lub sprzeciwie, istnieniu prawa do zażalenia, pochodzeniu Twoich danych, jeżeli nie zostały one zebrane u nas oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem i ewentualnie wymownych informacji co do ich szczegółów;
• zgodnie z art. 16 RODO żądać poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia Twoich zapisanych u nas danych osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia Twoich zapisanych u nas danych osobowych, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne do wykonywania prawa swobodnego wyrażania opinii i informacji, do spełnienia zobowiązań prawnych, z powodów interesu publicznego lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
• zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli prawidłowość danych zostanie przez Ciebie podważona, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak odmówisz ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, Ty jednak ich potrzebujesz do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania;
• zgodnie z art. 20 RODO otrzymać swoje dane osobowe, które nam udostępniłeś, w uporządkowanym, standardowym i czytelnym maszynowo formacie lub żądać ich przekazania innemu odpowiedzialnemu podmiotowi oraz
• zgodnie z Art. 77 RODO złożyć skargę w organie nadzorczym. Z reguły możesz się w tym celu zwrócić do organu nadzorczego Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub naszej siedziby.
13.6. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, masz prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21. RODO, jeżeli istnieją do tego powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Jeżeli chciałbyś skorzystać z prawa sprzeciwu, wystarczy e-mail na adres ochronadanych@rf4.pl
§ 14 Zmiana OWH
14.1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany od czasu do czasu niniejszych OWH i innych warunków w przyszłości. Zmiany są dokonywane tylko z uzasadnionych powodów, w szczególności ze względu na nowy rozwój techniczny, rozszerzenia naszych usług, zmiany ustaw lub orzecznictwa lub z innych, porównywalnych powodów.
14.2. Poza tym zmiany wymagają Twojej zgody. Niniejszym zgadzasz się na to, że możemy Cię informować o zmianach OWH i w celu uzyskania Twojej zgody przy logowaniu na naszej stronie internetowej poprzez powiadomienia w grze lub za pośrednictwem e-maila na ostatni, znany nam Twój adres e-mail. Zakomunikowane zmiany obowiązują jako zatwierdzone, jeżeli w ciągu 8 tygodni po ich otrzymaniu nie sprzeciwisz się im („termin sprzeciwu”) pisemnie lub w formie tekstowej (np. za pośrednictwem e-maila lub faksu).
14.3. Zmienione OWH obowiązują również wtedy, gdy będziesz korzystać z gry po otrzymaniu informacji o zmianach.
Jeżeli złożysz sprzeciw w terminie , użytkownik i my jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub umowy licencyjnej typu premium oraz do usunięcia lub zablokowania konta po upływie ewentualnego okresu wypowiedzenia.
14.4. O możliwości sprzeciwu, terminie oraz skutkach (zaniechanego) sprzeciwu poinformujemy oddzielnie w komunikacie o zmianach.
§ 15 Pozasądowe rozstrzyganie sporów
15.1. Komisja UE udostępnia platformę online do pozasądowego rozstrzygania sporów online („platforma OS”) pomiędzy konsumentami i handlowcami online. Platforma OS jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
15.2. Wskazówka zgodnie z § 36 Ustawy o alternatywnym rozstrzyganiu sporu w sprawach konsumenckich: Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygania sporu przed konsumenckim organem pojednawczym i również nie bierzemy udziału w takim postępowaniu rozstrzygania sporu.
§ 16 Inne
16.1. Informacje o możliwym wpływie na zdrowie można znaleźć w podręczniku użytkownika.
16.2. Językiem umowy jest język polski.
16.3. Tekst umowy jest u nas zapisywany i przesyłany ponownie na żądanie.
16.4. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec i UE z wyłączeniem prawa kupna-sprzedaży Narodów Zjednoczonych (CISG) oraz z wyłączeniem prawa kolizyjnego.
16.5. Do sporów z Tobą obowiązuje ustawowa właściwość miejscowa sądu, jeżeli ogólna właściwość miejscowa sądu znajduje się dla Ciebie w Republice Federalnej Niemiec. W przypadku sporów z tytułu czynności prawnych z handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publicznoprawnym zostaje uzgodniona wyłączna jurysdykcja Sądu Okręgowego (sąd rejonowy) w Berlinie.