Aktualności

Patchnotes 31/03/2020

31/03/2020

Zmiany:
• W przypadku artykułów spożywczych w porcjach, wyświetlana jest teraz całkowita liczba porcji w plecaku.
• Wprowadzono możliwość udzielania rabatów na zakup poszczególnych przedmiotów w sklepach.

Naprawiono:
• Niepoprawny czas gry był wyświetlany na rzece Belaya. Teraz czas na tej rzece odpowiada innym zbiornikom wodnym.

Aktualizacje:
• Przechodzenie na nową wersję silnika graficznego.

Wasz Zespół RF4PL

Kategorie