Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych dla rf4.pl (strona)

1. Nazwisko i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie
Niniejsze informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych na stronie rf4.pl przez:
Odpowiedzialny podmiot: Diener Handelsagentur UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Friedrich-Wilhelm-Str. 67, 12103 Berlin, tel.: +49 30 499 58 859, faks: +49 30 499 58 860, e-mail: ochronadanych@rf4.pl

2. Zbieranie i zapisywanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz sposób i cel ich wykorzystania
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej rf4.pl przesyłane są automatycznie informacje na serwer naszej strony przez przeglądarkę internetową użytą na Twoim urządzeniu końcowym. Niniejsze informacje są zapisywane tymczasowo w tak zwanym pliku log file. Następujące informacje są przy tym zbierane bez Twojego udziału i zapisywane do momentu automatycznego usunięcia:
adres IP komputera.
Podane dane są przetwarzane przez nas w następujących celach:
zapewnienie płynnego tworzenia połączenia strony internetowej,
zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
do innych celów administracyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z podanych wyżej celów zbierania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągania wniosków na temat Twojej osoby.
Ponadto podczas odwiedzin naszej strony internetowej stosujemy cookies i usługi analityczne oraz usługi osób trzecich, poza tym utrzymujemy obecność na platformach mediów społecznościowych. Bliższe objaśnienia na ten temat znajdziesz w punkcie 4 – 7 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

3. Podstawowa zasada przekazywania danych
Przekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim w innych aniżeli poniżej podanych celach nie ma miejsca. Zasadniczo przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:
zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO wyraziłeś na to jednoznaczną zgodę,
zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO przekazywanie danych jest konieczne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu do założenia, że masz przeważający, godny ochrony interes w nieprzekazywaniu swoich danych,
na wypadek, że zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO wobec przekazywania danych istnieje prawne zobowiązanie oraz
jest to dopuszczalne prawnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b RODO konieczne do realizacji stosunków umownych z Tobą (zob. w szczególności pkt. 6 – przetwarzanie danych w stosunku umownym).

4. Cookies
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Są to niewielkie pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.), kiedy odwiedzasz naszą stronę. Cookies nie wyrządzają na Twoim urządzeniu końcowym żadnych szkód, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.
W pliku cookie zapisywane są informacje wynikające każdorazowo w związku z konkretnie użytym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że dowiemy się przez to bezpośrednio o Twojej tożsamości.
Użycie cookies służy z jednej strony do tego, aby ułatwić korzystanie z naszej oferty. Dlatego wykorzystujemy tak zwane cookies sesyjne, aby rozpoznać, że już odwiedziłeś poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony są automatycznie usuwane.
Poza tym w celu poprawy użyteczności wykorzystujemy cookies tymczasowe, które na pewien określony czas są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakie wpisy oraz ustawienia uruchomiłeś, aby nie musieć ich ponownie wpisywać.
Z drugiej strony stosujemy cookies, aby rejestrować statystycznie korzystanie z naszej witryny i analizować w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie (patrz pkt. 5). Te cookies pozwalają nam rozpoznać w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie, że już u nas byłeś. Te cookies po każdorazowo określonym czasie są automatycznie usuwane.
Dane przetwarzane przez cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO są konieczne w celu obrony naszych uzasadnionych interesów oraz osób trzecich.
Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, że żadne cookies nie będą zapisywane na Twoim komputerze lub zawsze będzie pojawiać się wskazówka, zanim nowy plik cookie zostanie utworzony. Całkowita dezaktywacja cookies może jednak prowadzić do tego, że nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej witryny.

5. Narzędzia analityczne
Opisane poniżej i stosowane przez nas środki do analizy są przeprowadzane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Poprzez zastosowanie środków do analizy (Google Analytics) chcemy zapewnić formę zgodną z zapotrzebowaniem oraz stałą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony stosujemy środki do analizy, aby rejestrować statystycznie korzystanie z naszej witryny i analizować w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Te interesy należy traktować jako uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.
Każdorazowe cele przetwarzania danych i kategorie danych podane są poniżej.
W celu zgodnej z zapotrzebowaniem formy i stałej optymalizacji naszych stron stosujemy Google Analytics, internetową usługę analityczną firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej zwaną „Google”). Google jest certyfikowane na podstawie umowy Privacy Shield między UE i USA (https://www.privacyshield.gov/).
W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i stosowane są cookies (patrz pkt. 4). Wytworzone przez ciasteczko informacje o Twoim użytkowaniu tej strony internetowej, jak np.
typ/wersja przeglądarki,
używany system operacyjny
odniesienie URL (wcześniej odwiedzona strona),
nazwa hostu komputera (adres IP),
czas zapytania do serwera,
są przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Te informacje są użyte, aby ocenić użytkowanie strony internetowej, stworzyć raporty o aktywności na stronie internetowej i aby świadczyć dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej i Internetu na potrzeby badania rynku i dostosowywania zgodnego z zapotrzebowaniem niniejszych stron internetowych. Informacje te są również ewentualnie przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane ustawowo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym wypadku Twój adres IP nie jest łączony z innymi danymi przez Google. Adresy IP są anonimizowane, dlatego przyporządkowanie nie jest możliwe (maskowanie IP).
Możesz wyłączyć instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, iż w tym przypadku ewentualnie nie będziesz mógł korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji tej witryny.
Ponadto możesz zablokować zbieranie danych stworzonych przez cookie i dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, jeżeli pobierzesz dodatek do przeglądarki i go zainstalujesz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).
Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych, możesz ponadto zablokować zbieranie danych przez Google Analytics, jeżeli klikniesz na ten link. Tworzone jest cookie opt-out, które blokuje przyszłe zbieranie Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny. Cookie opt-out obowiązuje tylko w tej przeglądarce i tylko do naszej witryny i zostaje zapisane na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz cookies w tej przeglądarce, musisz utworzyć na nowo cookie opt-out.
Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdziesz na przykład w pomocy Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

6. Obecności online (wystąpienia w mediach społecznościowych)
Utrzymujemy profile w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Twitch). Używamy ich, aby komunikować się z użytkownikami i przedstawiać nasze przedsiębiorstwo i nasze produkty. Usługi te są prowadzone przez przedsiębiorstwa wymienione w danej stopce redakcyjnej; obowiązują dane warunki użytkowania i dyrektywy przetwarzania danych:
Facebook to usługa firmy: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (facebook.com);
Twitter to usługa firmy: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland (twitter.com);
Twitch to usługa firmy: Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, 9th Floor, San Francisco, CA 94104, USA (twitch.tv).
Przetwarzamy dane, które nam udostępnisz na tych platformach, w szczególności Twoje treści komunikacyjne, na potrzeby komunikacji z Tobą. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

7. Usługi i treści trzecich podmiotów
Na naszej witrynie wykorzystujemy treści podmiotów trzecich, aby móc ją udostępnić w sposób optymalny i ekonomiczny. Przetwarzają oni dane na nasze zlecenie zgodnie z art. 28 RODO. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
Korzystamy z następujących usług trzecich:
Invision Community: wykorzystujemy usługi „Invision Community” do udostępnienia naszego forum. Invision Community to usługa firmy IPS Inc., 700 12th Street STE 42, Lynchburg, VA 24504, USA.

8. Przetwarzanie danych w stosunku umownym
Jeżeli zarejestrujesz się u nas lub pobierzesz naszą grę i grasz, zbieramy i przetwarzamy dalsze dane osobowe. Więcej informacji znajdziesz w naszych OWH w § 13.

9. Współpraca z innymi podmiotami
Gdy i jeżeli w ramach przetwarzania danych współpracujemy z innymi osobami, przekazujemy dane tylko wtedy, gdy istnieje do tego prawne pozwolenie, na przykład w przypadku przekazania danych osobom trzecim w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO), jeżeli jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO), jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO) lub w celu obrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, na przykład w przypadku pełnomocnika).
Jeżeli zlecamy przetwarzanie danych osobom trzecim w ramach umowy zlecenia przetwarzania, podstawą prawną jest art. 28 RODO.
Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych do krajów trzecich; jeżeli w poszczególnym przypadku byłoby to konieczne w celu spełnienia naszych umownych obowiązków, ze względu na prawne zobowiązania lub uzasadnione interesy lub istnieje na to zgoda, przekazywanie odbywa się odpowiednio do art. 44 nn. RODO.

10. Prawa użytkownika
Masz prawo:
zgodnie z art. 15 RODO żądać informacji o Twoich przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz żądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, wobec których Twoje dane były lub są ujawniane, planowanym czasie przechowywania, istnieniu prawa do poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania lub sprzeciwie, istnieniu prawa do zażalenia, pochodzeniu Twoich danych, jeżeli nie zostały one zebrane u nas oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem i ewentualnie wymownych informacji co do ich szczegółów;
zgodnie z art. 16 RODO żądać poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia Twoich zapisanych u nas danych osobowych;
zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia Twoich zapisanych u nas danych osobowych, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne do wykonywania prawa swobodnego wyrażania opinii i informacji, do spełnienia zobowiązań prawnych, z powodów interesu publicznego lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli prawidłowość danych zostanie przez Ciebie podważona, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak odmówisz ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, Ty jednak ich potrzebujesz do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania;
zgodnie z art. 20 RODO otrzymać swoje dane osobowe, które nam udostępniłeś, w uporządkowanym, standardowym i czytelnym maszynowo formacie lub żądać przekazania innemu odpowiedzialnemu podmiotowi;
zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w każdej chwili cofnąć udzieloną wobec nas zgodę. Konsekwencją jest to, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które było oparte na tej zgodzie i
zgodnie z Art. 77 RODO złożyć skargę w organie nadzorczym. Z reguły możesz się w tym celu zwrócić do organu nadzorczego Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub naszej siedziby.

11. Prawo sprzeciwu
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, masz prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21. RODO, jeżeli istnieją do tego powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub Twój sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W drugim przypadku masz ogólne prawo sprzeciwu, które jest realizowane przez nas bez podania szczególnej sytuacji.
Jeżeli chciałbyś skorzystać z prawa odwołania lub sprzeciwu, wystarczy e-mail na adres ochronadanych@rf4.pl

12. Bezpieczeństwo danych
Podczas odwiedzin witryny stosujemy popularną procedurę TLS (Transport Layer Security) w połączeniu z każdorazowo najwyższym stopniem szyfrowania, jaki jest obsługiwany przez Twoją przeglądarkę. Zwykle jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, sięgamy zamiast tego po technologię 128-bitową. To, czy poszczególna strona naszej witryny jest przesyłana w sposób zaszyfrowany, rozpoznasz po zamkniętym przedstawieniu symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki.
Poza tym posługujemy się odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

13. Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest aktualnie ważne i jest to stan z maja 2018 r.
Ze względu na dalszy rozwój naszej witryny i oferty za jej pośrednictwem lub na podstawie zmienionych ustawowych bądź urzędowych wytycznych może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Każdorazowo aktualne oświadczenie o ochronie danych na stronie pod Warunki użytkowanie i licencji §13 może być w każdej chwili przez Ciebie odczytane i wydrukowane.