Zasady zachowania w grze

Zasady zachowania dotyczące gry „Russian Fishing 4” na rf4.pl
(polska wersja językowa)

Cieszymy się, że chcesz grać na naszym serwerze. Jak wszyscy inni musisz się jednak trzymać pewnych zasad. Istnieją zasady zachowania w grze jak i zasady zachowania związane z grą poza nią. Ponadto istnieje procedura w przypadku skargi na niewłaściwe zachowanie innych graczy. To wszystko uregulowane jest poniżej:
1. Zachowanie w grze
Zachowuj się z szacunkiem i fair wobec innych graczy i zespołu.
2. Niedozwolone zachowanie
2.1. Lekkie naruszenia
2.1.1. Lekkie naruszenia to w szczególności:
• używanie przekleństw i wulgarnych wyrażeń (niezależnie od tego, w jakim języku),
• obraźliwe wypowiedzi wobec innych graczy i/lub zespołu,
• wypowiedzi rasistowskie, pornograficzne, pochwalające przemoc, zagrażające młodzieży lub inne nielegalne według prawa europejskiego,
• wpisywanie trzech następujących po sobie, takich samych lub podobnych liter, słów lub wiadomości,
• wpisywanie zdań lub całych słów wielkimi literami (aktywny klawisz „Shift”),
• stosowanie niezrozumiałych znaków,
• spamowanie,
• zalewanie wiadomościami czatów,
• napastujące wiadomości w stosunku do innych graczy,
• publiczna dyskusja o nieumiejętności moderatora/administratora,
• czynności, które blokują nasz serwer online oraz komunikację między graczami,
• zamieszczanie: fałszywych informacji lub sprzeczne z prawem przekazywanie innych informacji (łącznie z przekazywaniem danych osobowych) w odniesieniu do moderatorów, administratorów, projektantów i innych członków projektu „Russian Fishing 4” oraz gry.
• dyskusje o metodach hakowania, stosowania manipulacyjnych programów komputerowych i oszukiwania w grze,
• zamieszczanie wiadomości reklamowych, łącznie z linkami internetowymi.
2.1.2. Kara w przypadku lekkich naruszeń
Jako karę za lekkie naruszenia moderatorzy mogą według własnego uznania i zależnie od powagi naruszenia nałożyć:
• przymusowe łowienie w jeziorze karnym (zgodnie z punktem 3) i/lub
• zakaz na okres od 1 do 30 dni wobec naruszającego zasady gracza (na okres zakazu gracz jest blokowany i nie może brać udziału w grze) i/lub
• w przypadku niedozwolonych wypowiedzi wobec osób trzecich na forum ograniczona lub nieograniczone premoderacja lub zablokowane postów na forum i/lub blokada pewnych lub wszystkich treści do czytania na forum.
2.2. Ciężkie naruszenia
2.2.1. Ciężkie naruszenia to w szczególności:
• korzystanie z metod lub obcych programów, aby manipulować wynikami w grze,
• ciężkie naruszenia Warunków użytkowania i licencji przy korzystaniu z programu „Russian Fishing 4”
• używanie nazw użytkowników związanych z narkotykami, faszyzmem, rasizmem lub socjalizmem narodowym, nieeleganckich oraz nieetycznych, mających odniesienia pornograficzne lub pochwalające przemoc lub zawierają wulgarne/obsceniczne wyrażenia,
• używanie nazw użytkownika, które odpowiadają nazwie programistów „Russian Fishing 4” oraz używanie logo „Russian Fishing 4”, zarejestrowanego w komisji UE pod numerem zgłoszenia (017174137), bez zgody właściciela prawa,
• tworzenie nazw użytkowników zawierających linki do treści reklamowych,
• wykorzystywanie zdjęć profilowych przedstawiających okrucieństwo, przemoc, treści erotyczne lub pornograficzne oraz takie, które zawierają obsceniczne lub wulgarne wyrażenia,
• posty, zapytania, oferty o sprzedaży oraz kupnie przedmiotów z gry za walutę w grze, prawdziwe pieniądze, tzn. euro (€) lub inną walutę oraz ogłaszanie sprzedaży lub przekazania profilu w grze,
• wykorzystywanie błędów i luk w grze do osobistej korzyści lub do uproszczenia gry,
• oszustwo lub zwodzenie gracza czy administratora gry (np. o Twoim wieku), aby zdobyć przedmioty lub w inny sposób manipulować grą.,
• tworzenie fałszywych kont,
• niewykonywanie poleceń członków zespołu „Russian Fishing 4”.
2.2.2. Kara za ciężkie naruszenia
Jako karę za naruszenia według punktu 2.2 moderatorzy, administratorzy mogą według własnego uznania i zależnie od powagi naruszenia nałożyć środki zgodnie z punktem 2.1.2. oraz dodatkowo lub zamiast nich zakaz od 5 dni aż do trwałej blokady i usunięcia konta.
3. Łowisko karne
W przypadku mniejszych naruszeń moderatorzy, administratorzy mogą nałożyć upomnienie i wysłać gracza na łowisko karne. Gracz musi tam złowić wyznaczoną liczbę ryb, zanim będzie mógł ponownie wziąć udział w zwykłej grze.
4. Forum
Blokada w grze prowadzi automatycznie do blokady na forum. W przypadku naruszeń według pkt. 2, które zostaną popełnione na forum, moderatorzy mogą nałożyć premoderację wpisów na forum i/lub blokadę gracza na forum.
5. Wielokrotne naruszenia zasad/naruszenie kilku zasad
W przypadku wielokrotnych naruszeń zasad ww. kary mogą być proporcjonalnie zwiększone aż do trwałej blokady gracza. Jeżeli zostanie naruszonych kilka zasad, kary mogą zostać zsumowane (okres zakazu lub liczba ryb na łowisku karnym).
6. Zażalenia wobec nałożonych kar
Jeżeli jesteś zdania, że nałożona na Ciebie kara została dokonana niesłusznie, możesz złożyć zażalenie za pośrednictwem e-maila pod adresem handelsagentur@rf4game.de
W zażaleniu należy zawrzeć następujące informacje:
• nazwę użytkownika i numer konta,
• datę i godzinę, kiedy została nałożona kara,
• adres e-mail lub inna możliwość komunikacji,
• temat „zażalenie dotyczące konta”.
7. Związane z grą zachowanie gracza poza grą
7.1. Niedozwolone dla gracze jest następujące zachowanie w mediach trzecich, platformach i stronach internetowych (np. Twitch, YouTube, inne fora, czaty publiczne):
• zamieszczanie i rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń o faktach w odniesieniu do gry lub moderatorów, administratorów, projektantów i innych członków projektu „Russian Fishing 4”;
• wyrażanie ubliżającej krytyki (np. wyzwiska) w odniesieniu do gry lub moderatorów, administratorów, projektantów i innych członków projektu „Russian Fishing 4”;
• rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń o faktach lub ustawowo zabronionej, ubliżającej krytyki (np. wyzwisk) w odniesieniu do innych graczy; członków projektu „Russian Fishing 4″ lub gry.
• podszywanie się pod moderatora, administratora, projektanta i innego członka projektu „Russian Fishing 4”.
7.2. W przypadku naruszeń zobowiązań z tytułu punktu 7.1., zależnie od rodzaju, powagi, trwania i częstotliwości naruszenia mogą wedle uznania zostać nałożone środki zgodnie z punktami 2.1.2. i 2.2.2. Inne kroki prawne pozostają zastrzeżone.
8. Skargi wobec innych graczy
8.1. Gracze mają możliwość zgłoszenia niewłaściwego zachowania innych graczy w ramach skargi. Skarga może zostać złożone poprzez uruchomienie przycisku „Zgłoś niewłaściwe zachowanie” obok imienia gracza w oknie czatu.
8.2. Moderatorzy i administratorzy zajmą się skargą najszybciej jak to możliwe i, jeżeli dany gracz naruszyłby zasady zachowania, zdecydują o odpowiednich środkach karnych i ewentualnie je wprowadzą. Składający skargę gracz nie ma żadnego prawa do określonego postępowania wobec gracza naruszającego zasady.
8.3. Skargi są dopuszczalne tylko w przypadku naruszeń innych graczy w odniesieniu do niniejszych zasad zachowania. W przypadku wielokrotnych, nieuzasadnionych skarg mogą zostać nałożone kary zgodnie z punktem 2.1.2.